Hırdavat Malzemeleri

El Aletleri
 

Tornavida, pense, çekiç, pense, çekiç, testere, vida anahtarı, keski, pense, matkap, matkap uçları ve diğer el aletleri gibi işleri elle yapmaya yönelik araçlar.

Güç Aletleri
 

Elektrikli matkaplar, dairesel testereler, zımparalar, taşlamalar, mengeneler, kaynak makineleri ve diğer elektrikli veya pilli güç aletleri.

Bağlantı Elemanları
 

Vida, çivi, dübel, somun, cıvata, rondela ve perçin gibi yapı ve montaj işlerinde kullanılan bağlantı elemanları.

Ölçü Aletleri  

Cetvel, ölçüm bandı, gönye, su terazisi, mikrometre ve açı ölçer gibi işlerde doğru ölçümler yapmak için kullanılan aletler.

 

Yapıştırıcı Malzemeler

Çeşitli yüzeyleri birleştirmek, sabitlemek veya tamir etmek için kullanılan yapıştırıcılar, yapıştırıcı bantlar ve yapıştırıcı malzemeler.

İş Güvenliği Malzemeleri

İş sırasında kullanılan koruyucu eldivenler, güvenlik gözlükleri, kulaklık, maske, başlık ve işçi güvenliği için diğer malzemeler.

Bahçe ve Ziraat Malzemeleri

Çeşitli bahçe aletleri, çapa, bahçe makası, tırmık, çim biçme makinesi gibi bahçe işlerinde kullanılan aletler.

Tornavida: Tornavidalar, vidaları sıkma ve gevşetme işlemlerinde kullanılır. Farklı türde vidalar için uygun başlıklara sahip tornavida modelleri mevcuttur.

Çekiç: Çekiçler, çivi çakma, zımba takma ve hafif vuruş işlemleri için kullanılır. Farklı büyüklük ve amaçlara yönelik çekiç türleri bulunur.

Pense: Pense, tutma, kıvırma, kesme ve çeşitli nesneleri sıkıştırma işlemlerinde kullanılır. Genellikle iki kollar arasında menteşe ile çalışırlar.

Testere: Farklı türde testere modelleri bulunur. Elle yapılan kesme işlemleri için kullanılırlar. Ahşap, metal veya plastik kesimlerinde farklı testere türleri tercih edilir.

Matkap: Elle yapılan delme işlemlerinde kullanılır. Farklı delik çaplarına uygun matkap uçları kullanılarak delme işlemi gerçekleştirilir.

Keski: Keski, ahşap ve benzeri malzemeleri yarıya ayırmak veya şekil vermek için kullanılır. Keskin bir uca sahip uzun bir bıçağa sahip bir el aletidir.

Pense: Kablo ve telleri kesmek, bükerek şekil vermek ve bağlamak için kullanılan bir el aletidir.

Açık Uçlu Anahtar (Yıldız Tornavida): Vidalama ve vida çıkarma işlemlerinde kullanılır. Vida başının yıldız şeklindeki oluğuna uygun olarak tasarlanmıştır.

Elektrikli Güç Aletleri: Elektrik enerjisiyle çalışan güç aletleridir. Evlerde ve atölyelerde yaygın olarak kullanılan elektrikli matkaplar, dairesel testereler, taşlamalar, zımparalar, kaynak makineleri ve elektrikli süpürgeler bu kategoriye örnek olarak verilebilir.

Akülü Güç Aletleri: Şarj edilebilir pillerden güç alan taşınabilir güç aletleridir. Akülü matkaplar, akülü elektrikli testereler, akülü çim biçme makineleri ve akülü el aletleri gibi örnekler bulunur.

Benzinli ve Motorlu Güç Aletleri: Benzin veya motorlu diğer yakıtlardan güç alan aletlerdir. Çim biçme makineleri, çalma makineleri, motorlu testereler ve diğer motorlu bahçe aletleri bu kategoriye örnek olarak verilebilir.

Vida: Vidalar, delik açılarak veya deliksiz olarak kullanılan, metal, ahşap ve plastik gibi malzemeleri bir arada tutmak için kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Vidalar, çeşitli başlık ve diş tiplerine sahip olabilirler ve farklı uzunluklarda bulunurlar.

Çivi: Çiviler, ahşap, plastik ve hafif metal parçalarını birleştirmek için kullanılan sivri uçlu metal çubuklardır. Çeşitli boyutlarda ve tiplerde bulunurlar.

Dübel: Dübeller, delik açılarak veya çakılarak kullanılan ve duvar, beton ve taş gibi sert yüzeylerde sabitleme yapmak için kullanılan bağlantı elemanlarıdır.

Somun ve Cıvata: Somunlar ve cıvatalar, vidaların bir türüdür ve metal parçaları birleştirmek için kullanılırlar. Somunlar, cıvataların dişli uçlarına takılırlar ve bağlantının sıkı ve güvenli olmasını sağlarlar.

Perçin: Perçinler, metal veya plastik parçaları bir arada tutmak için kullanılan dövme veya sıkma yöntemleriyle sabitlenen bağlantı elemanlarıdır.

Kelepçe: Kelepçeler, boru ve hortum gibi parçaları bir arada tutmak için kullanılır. Farklı boyut ve tiplerde bulunan kelepçeler, sıkma mekanizmalarıyla parçaları sabitler.

Cetvel: Doğru uzunluk ölçümleri yapmak için kullanılan düz metal veya plastik çubuklardır. Genellikle cetvellerin üzerinde milimetre ve santimetre ölçü birimleri bulunur.

Ölçüm Bandı: Esnek bir metal veya plastik şeritten yapılan, uzun mesafelerin ölçülmesi için kullanılan bir alettir. Ölçüm bandı, inşaat, marangozluk ve ev projelerinde yaygın olarak kullanılır.

Gönye: Açı ölçmek ve kesme işlemlerinde doğru açılar belirlemek için kullanılan bir alettir. İki kollu bir cihazdır ve açıların hassas ölçümü için kullanılır.

Su Terazisi: Yüzeylerin düzgünlüğünü ve düzlemini kontrol etmek için kullanılan bir alettir. Su terazileri, inşaat işlerinde ve mobilya montajında kullanılır.

Mikrometre: Çok hassas ölçümler yapmak için kullanılan bir ölçüm aletidir. Mikrometreler, genellikle milimetre veya inç cinsinden ölçüm yaparlar.

Açı Ölçer: Doğru açıları ölçmek için kullanılan bir alettir. Genellikle ahşap işleri, metal işleri ve inşaat işlerinde kullanılır.

Sıvı Yapıştırıcılar: Ahşap, plastik, cam, seramik, metal ve kumaş gibi birçok malzemeyi birleştirmek için kullanılan geniş bir kategori. Sıvı yapıştırıcılar genellikle çabuk kururlar ve güçlü bağlantılar oluştururlar.

Epoksi Yapıştırıcılar: Epoksi yapıştırıcılar, iki ayrı bileşenin karıştırılması ile oluşan güçlü ve dayanıklı bağlantılar oluştururlar. Metal, plastik, seramik ve cam gibi malzemelerde kullanımı yaygındır.

Yapıştırıcı Bantlar: Yüzeylere kolayca yapışabilen çift taraflı yapıştırıcı bantlardır. Duvar aksesuarları, fotoğraflar, karton gibi hafif malzemelerin sabitlenmesi için kullanılırlar.

Silikon Yapıştırıcılar: Su geçirmez ve esnek yapısı sayesinde sızdırmazlık ve yalıtım işlemlerinde kullanılırlar. Cam, seramik, plastik ve metal yüzeyleri yapıştırmak için tercih edilirler.

Montaj Yapıştırıcıları: Ağır yüzeylerin, metal, taş ve beton gibi malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır. Dayanıklı ve güçlü bağlantılar oluştururlar.

UHU, Superglue, PVA gibi markalar altında farklı türde yapıştırıcılar bulunmaktadır. Her biri farklı malzemeler için özel olarak formüle edilmiş olabilir.

Koruyucu Başlık ve Kasklar: Kafa yaralanmalarını önlemek için kullanılır. Şantiyelerde, inşaat alanlarında, endüstriyel işlerde ve spor alanlarında kullanılırlar.

Gözlük ve Yüz Kalkanları: Gözleri duman, toz, kimyasallar ve darbe gibi etkenlerden korumak için kullanılır. Kaynak, taşlama, kimyasal işler ve laboratuvar çalışmalarında kullanılırlar.

Kulak Koruyucular: Yüksek ses ve gürültüyü azaltmak ve işitme hasarını önlemek için kullanılır. Fabrikalarda, inşaat alanlarında ve gürültülü çalışma ortamlarında kullanılırlar.

Solunum Maskeleri: Toz, duman, kimyasallar ve solunum yolu ile bulaşabilecek diğer zararlı maddelerden korunmak için kullanılır. Kimyasal işler, boyama, marangozluk ve inşaat işlerinde kullanılırlar.

Eldivenler: Elleri darbelere, kesilmelere, kimyasallara ve sıcaklığa karşı korumak için kullanılır. İnşaat, metal işleri, kimyasal işler ve temizlik işlerinde kullanılırlar.

İş Ayakkabıları ve Botlar: Ayakları düşmelere, ezilmelere, kaymalara ve kimyasal etkenlere karşı korumak için kullanılır. İnşaat, fabrika, sanayi ve tarım gibi alanlarda kullanılırlar.

Düşme Karşıtı Ekipmanlar: Yüksekten düşme riski olan işlerde kullanılır. Emniyet kemeri, halat, kancalar ve emniyet ağları gibi ekipmanlarla çalışanların güvenliğini sağlarlar.

Bahçe Tırmığı: Toprağı kazarak havalandırmak ve yabancı otları temizlemek için kullanılır.

Çapa: Toprağı sürmek, yabancı otları temizlemek ve bitki dikim çukurları açmak için kullanılır.

Bahçe Makası: Çiçek ve bitki budamak için kullanılır. Farklı boyut ve türde bahçe makasları bulunmaktadır.

Çim Biçme Makinesi: Çimleri düzgünce kesmek ve bahçe bakımını kolaylaştırmak için kullanılır. El ile itilen çim biçme makinesi veya motorlu çim biçme makineleri bulunmaktadır.

Sulama Ekipmanları: Bahçe ve tarım alanlarını sulamak için farklı tipte sulama ekipmanları mevcuttur, örneğin hortum, sulama memeleri, yağmurlama sistemi ve damlama sulama ekipmanları.

Tarım Aletleri: Tarım alanlarında toprağı işlemek, ekim yapmak ve hasat etmek için kullanılan aletler arasında pulluk, diskaro, traktör ve hasat makinesi bulunur.

Bahçe El Aletleri: Küçük ölçekli bahçe işleri için kullanılan el aletleri arasında çapa, tırmık, fidan dikme çukuru kazıcı, sulama kovası ve bahçe eldivenleri bulunur.

Tohumlar ve Fidanlar: Bitki yetiştirmek için kullanılan tohumlar, fidanlar ve bitki besinleri bahçe ve ziraat malzemeleri kategorisine dahildir.